LI­BE­RIA

BT - - NYHEDER -

I går blev Li­be­ria of­fi ci­elt er­klæ­ret fri for ebo­la. Hos Uni­cef, der er in­vol­ve­ret i hjæl­pe­ar­bej­det i lan­det, væk­ker nyhe­den glæ­de og håb om en ly­se­re frem­tid. Der er re­gi­stre­ret knap 5.000 dø­de som føl­ge af ebo­la i Li­be­ria, si­den syg­dom­men brød ud i 2014. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.