KI­NA

BT - - NYHEDER -

Sam­ti­dig med at Ki­na i går vi­ste si­ne mi­li­tæ­re mus­k­ler til lands og i luft en ved en stor pa­ra­de i an­led­ning af 70 året for Ja­pans over­gi­vel­se, er fem ki­ne­si­ske krigs­ski­be ob­ser­ve­ret i Be­rings­ha­vet ud for Ala­skas kyst, op­ly­ser BBC. Ame­ri­kan­ske em­beds­mænd har iføl­ge nyheds­ka­na­len be­kræft et den usæd­van­li­ge til­ste­de­væ­rel­se. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.