YE­MEN

BT - - NYHEDER -

To bom­be­an­greb har dræbt 28 men­ne­sker i Ye­mens ho­ved­stad, skri­ver Reu­ters. Nyheds­bu­reau­et ci­te­rer Hout­hi- mi­lit­sens me­di­er som kil­de på dødstal­let. Det skal an­gi­ve­ligt væ­re en selv­mord­s­bom­ber fra den ek­stre­mi­sti­ske, mi­li­tan­te grup­pe Is­la­misk Stat ( IS) i Ye­men, der står bag bom­ber­ne.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.