Ro­ck- le­gen­de af­bry­der igen kon­cert

BT - - KULTUR - Est­her Mo­gen­sen,

KAR­RI­E­RE­STOP?

Det le­gen­da­ri­ske ro­ck­band Motörhead spil­le­de tirs­dag ba­re tre san­ge i Austin, Te­xas, før for­san­ge­ren Lem­my Kil­mi­ster af­brød koncerten med or­de­ne: ’ Jeg kan ik­ke’, skri­ver Gli­deMa­ga­zi­ne. com.

Fjer­de sang, ’ Me­tro­po­lis’, var net­op ble­vet an­non­ce­ret af Lem­my, in­den han for­pu­stet for­lod sce­nen fulgt af gu­i­ta­ri­sten Phil Camp­bell og trom­mesla­ge­ren Mik­key Dee. In­den ly­set tænd­tes og et skuf­fet pu­bli­kum tog hjem, kom Lem­my tilbage til si­ne til­hø­re­re og sag­de: » I er et af de bed­ste pu­bli­kum i Ame- ri­ka, og jeg vil el­ske at spil­le for jer, men jeg kan ik­ke… Jeg hå­ber, I vil ta­ge imod min und­skyld­ning. Næ­ste gang, okay? «

Op­da­ge­de svulst i 2013

I sid­ste uge ske­te no­get lig­nen­de, da grup­pen spil­le­de i Salt La­ke Ci­ty. Den nu 69- åri­ge front­fi­gur og ro­ck­le­gen­de Lem­my Kil­mi­ster fik i 2013 en svulst, der si­den har lig­get til grund for af­ly­ste tur­ne­er og fle­re ho­spi­tals­tu­re.

Som kom­men­tar til sin syg­dom si­ger Lem­my selv til Ker­rang!: » Dø­den er uund­gå­e­lig, er den ik­ke? Det bli­ver man me­re be­vidst om i min al­der. Jeg be­kym­rer mig ik­ke om den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.