Sam­ler ind til kræft ramt dj og ’ X Fa­ctor’- med­dom­mer

BT - - KULTUR - Est­her Mo­gen­sen,

HÅNDS­RÆK­NING

Den dan­ske dj Ma­ria Ger­hardt, bed­re kendt som Dju­na Bar­nes, er al­vor­ligt syg af kræft , og hen­des ven­ner ind­sam­ler nu pen­ge til al­ter­na­tiv be­hand­ling.

For­u­den at væ­re en højt respek­te­ret dj har hun væ­ret med­dom­mer i ’ X Fa­ctor’, grund­lagt ma­ga­si­net Kø­ben­hav­ner og skre­vet den selv­bi­o­gra­fi sk in­spi­re­re­de og an­mel­der­ro­ste ro­man ’ Der bor Hol­lywood­stjer­ner på vej­en’.

I 2013 fi k Ger­hardt kon­sta­te­ret brystkræft og måt­te skift e mor­gen­fe­ster og nat- te­li­vet ud med en ho­spi­tals­seng. Eft er en lang kamp mod kræft en, som hun i før­ste om­gang over­vandt, og som var in­spira­tion til hen­des ro­man, fi k den nu 37- åri­ge Ger­hardt i som­mer et til­bage­fald – og de dan­ske læ­ger kan nu ude­luk­ken­de til­by­de livs­for­læn­gen­de be­hand­ling.

Kræft en har spredt sig med me­tast­a­ser i skul­der, rygsøj­le, lun­ger og kra­ve­ben. Eft er at væ­re ble­vet ude af stand til at ar­bej­de har det væ­ret svært for Ger­hardt at skaff e pen­ge til den al­ter­na­ti­ve be­hand­ling, der til­by­des i Tys­kland – hvil­ket har få­et hen­des ven­ner til at sæt­te gang i en ind­sam­ling. Ind­sam­lin­gen kan støt­tes på ca­re­ma­ker. dk

D- A- Ds Jes­per Bin­zer fyl­der i dag 50 år, men ta­ger da­gen ro­ligt og har ’ ba­re in­vi­te­ret de 30 nær­me­ste hjem til mid­dag’. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.