BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ Kær­lig­hed ken­der in­gen al­der’

Dra­ma Det kan godt væ­re, at eng­læn­der­ne er helt vil­de med vo­res må­de at la­ve tv- se­ri­er på. Men bri­ter­ne kan be­stemt og­så selv. Bå­de når det gæl­der dag­lig­liv, kri­mi­er, dra­ma­er og kær­lig­hed. I dis­se uger glæ­der jeg mig over an­den sæ­son af se­ri­en om det al­dren­de par Ce­lia og Alan, der ik­ke måt­te få hin­an­den som te­e­an­ge­re. TV2 CHAR­LIE TORS­DAG 20.00 JA­COB STAEHELIN Sport­s­chef Dan­mark- Albanien Sport Det dan­ske lands­hold har to vold­somt vig­ti­ge kam­pe i den kom­men­de uge - før­ste op­ga­ve er på hjem­me­ba­ne mod Albanien i en ud­solgt Par­ken. Og hey - hvis man vil med til EM, så skal man og­så kun­ne slå dem, og­så selv om Chri­sti­an Erik­sen er ude.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.