’’

BT - - TV-GUIDE - Hen­ri­et­te Ma­ri­en­lund, fun­ge­ren­de ka­nal­chef for DR1

Med ’ Lø­vens Hu­le’ er det mit håb, at DR kan væ­re med til at vi­se, hvor man­ge kre­a­ti­ve ide­er, der fl­o­re­rer der­u­de

tion er vig­tigt for Dan­marks frem­tid, når det gæl­der lan­dets kon­kur­ren­ce­ev­ne. Og med ’ Lø­vens hu­le’ er det mit håb, at DR kan væ­re med til at vi­se, hvor man­ge kre­a­ti­ve ide­er der fl­o­re­rer der­u­de, og ty­de­lig­gø­re, hvad det kræ­ver at om­sæt­te en idé til vir­ke­lig­hed, « si­ger Hen­ri­et­te Ma­ri­en­lund, der er fun­ge­ren­de ka­nal­chef for DR1. DR1 TIRS­DAG 20.45 ’ LØ­VENS HU­LE’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.