Fri­kendt?

BT - - TV-GUIDE -

Der er gå­et me­re end 20 år, si­den Ak­sel rej­ste fra den lil­le nor­ske bygd Lifjord, ef­ter han blev fri­kendt for mor­det på ung­dom­skæ­re­sten Ka­ri­na. Nu le­ver han et liv som suc­ces­fuld for­ret­nings­mand i Kuala Lumpur med sin smuk­ke fa­mi­lie, men en dag får han et uven­tet opkald fra Nor­ge, der æn­drer al­ting. Lifjords ek­si­stens­grund­lag, So­lar Tech, er på ran­den af kon­kurs, og Ak­sel får til­bud om at in­ve­ste­re i fir­ma­et. Han ven­der der­for hjem for at un­der­sø­ge po­ten­ti­a­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.