Abba- film

BT - - TV-GUIDE -

Sop­hia She­ri­dan bor med sin mor på en idyl­lisk græsk ø. Hun skal gif­tes, og hen­des hø­je­ste øn­ske er, at hen­des far vil gi­ve hen­de bort på bryl­lups­da­gen. Pro­ble­met er blot, at hun ik­ke ved, hvem hen­des far er, og at hen­des mor ik­ke vil dis­ku­te­re sa­gen. Sop­hia fin­der imid­ler­tid sin mors dagbog fra det år, hun blev født, og in­vi­te­rer tre mænd, som po­ten­ti­elt kan væ­re hen­des far, til bryl­lup­pet. Me­ryl Stre­ep, Pi­er­ce Bros­nan og Aman­da Seyfri­ed hyg­ger sig ty­de­lig­vis i den­ne mu­si­cal, som du en­ten ha­der el­ler el­sker.

TV3 PULS TIRS­DAG 21.00 ’ MAM­MA MIA’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.