Så skal der ba­ges igen

BT - - TV-GUIDE -

Ti af Dan­marks bed­ste ama­tør­ba­ge­re er klar til at kæm­pe om at vin­de Den store ba­ge­dyst 2015. Og den vil stå på alt fra gam­le mor­mor- klas­si­ke­re til overdå­di­ge lag­ka­ger.

Del­ta­ger­ne skal gø­re de­res yder­ste for at im­po­ne­re dom­mer­ne, kon­di­tor Met­te Blom­ster­berg og kok Jan Fri­isMik­kel­sen. Det er igen vær­ten Timm Vla­di­mir, som sty­rer sla­gets gang.

Hver uge kå­res en mester­ba­ger, mens én må for­la­de kon­kur­ren­cen. I fi­na­len skal de tre dyg­tig­ste del­ta­ge­re kæm­pe om at vin­de tit­len som Dan­marks bed­ste ama­tør­ba­ger 2015 DR1 ONS­DAG 20.00 ’ DEN STORE BA­GE­DYST’

Vært Timm Vla­di­mir ( th), kon­di­tor Met­te Blom­ster­berg ( tv) og kok­ken Jan Fri­is- Mik­kel­sen ( i mid­ten) er klar til end­nu en ba­ge­dyst. Fo­to: Car­sten Mol

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.