Un­ge ta­len­ter

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

Sang­g­la­de børn og un­ge mel­lem 8 og 14 år får igen chan­cen for at gø­re de­res mu­si­kal­ske drøm­me til vir­ke­lig­hed. I før­ste om­gang gæl­der det "Blind Au­di­tions", hvor de tre co­a­ches, Oh Land, Wa­fan­de og Jo­ey Moe, ta­ger plads i de rø­de sto­le med ryg­gen til sce­nen og lyt­ter sig frem til de un­ge stem­mer, de vil ta­ge med vi­de­re. Voi­ce Ju­ni­or TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.