Sol­da­ter ta­ler ud

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Hvor­dan fø­les det at bli­ve skudt på af en fj en­de? Hvor­for kan du selv slå en fj en­de ihjel? Hvad gør det ved et men­ne­ske at se sin ven træ­de på en vejsi­de­bom­be? Hvor­dan er det at føl­ge sin kam­me­rat hjem – i en ki­ste? Tre dan­ske kamp­sol­da­ter ta­ger os med på de­res skel­sæt­ten­de rej­se som kamp­sol­da­ter i kri­gen i Af­g­ha­ni­stan i 2009. Mær­ket af kri­gen DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.