Dan­sker­du­el

BT - - TV -

Når Ki­el og Flens­burg- Han­dewitt mø­des i 3. spil­ler­un­de af Bun­des­liga­en, bli­ver til­sku­er­ne vid­ner til en gen­ta­gel­se af den net­op af­vik­le­de Su­per Cup. An­ders Eg­gert, Las­se Svan, Tho­mas Mo­gen­sen, Hen­rik Toft Hansen og Ras­mus Lau­ge er klar for Flens­burg og står over for en trup, der in­klu­de­rer blandt an­dre René Toft Hansen og Nik­las Lan­din. Hånd­bold TV3 SPORT 1: 14.35

Da det un­ge fo­rel­ske­de par Leo og Pai­gei kø­rer galt, over­le­ver de beg­ge, men Pai­ge får et svært hukom­mel­ses­tab og kan ik­ke ken­de Leo me­re. Pai­ge tror, at hun sta­dig er for­lo­vet med sin eks­kæ­re­ste Je­re­my og har "glemt" de sid­ste par år af sit liv. Men Pai­ge er Leos store kær­lig­hed, og han næg­ter at gi­ve op, så han be­slut­ter sig for at for­fø­re Pai­ge, som da de mød­tes for før­ste gang. Hun må og skal el­ske ham igen. Elsk mig igen TV 2: 21.00

LP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.