Han­di­ca­pi­dræt

DA­GENS TIP mandag

BT - - TV -

Følg fem helt sær­li­ge at­le­ter på de­res livs even­ty r, når de kæm­per for at kom­me i form til den stør­ste idræts­be­gi­ven­hed for ud­vik­lings­hæm­me­de - Wor­ld Ga­mes i USA. De har al­le ta­lent, men for­di de er ud­vik­lings­hæm­me­de, har de og­så nog­le sær­li­ge ud­for­drin­ger, de skal over­vin­de for at få en guld­me­dal­je med hjem til Dan­mark. Til den store ... TV 2: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.