Go­de ide­er

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Hå­be­ful­de iværk­sæt­te­re får chan­cen for at præ­sen­te­re de­res for­ret­nin­ger for fem pen­ge­stær­ke in­ve­sto­rer, der sid­der klar til at in­ve­ste­re de­res eg­ne pen­ge. I før­ste pro­gram hå­ber to un­ge is- en­tu­si­a­ster, at lø­ver­ne vil in­ve­ste­re i en ny is­bod- kæ­de, og en an­den for­sø­ger at vin­de lø­ver­nes hjer­ter gen­nem sang. Lø­vens hu­le DR1: 20.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.