Røflerne og re­ak­tio­nen 12. ju­ni ’’

BT - - DANMARK - ALBANIEN -

LUS­SIN­GEN:

Om han spil­ler? Jeg ved det ik­ke. Nu må vi se, om han duk­ker op. Han har væ­ret lidt ramt af den der ly­ske­ska­de, men man må sta­dig ik­ke gå ind til en kamp med und­skyld­ning op­pe i ho­ve­d­et.

Mor­ten Ol­sen var ik­ke til­freds med Bendt­ner ef­ter en kamp mod Mon­te­ne­gro, hvor an­gri­be­ren ud­gik med ly­ske­pro­ble­mer.

RE­AK­TIO­NEN:

Da­gen ef­ter spil­ler Ni­ck­las Bendt­ner he­le kam­pen mod Ser­bi­en og læg­ger op til Yus­suf Poul­sens 1- 0- mål.

Mor­ten Ol­sen har of­te delt ver­ba­le lus­sin­ger ud til Ni­ck­las Bendt­ner, når an­gri­be­ren ik­ke har præ­ste­ret godt nok på sit klubhold el­ler på lands­hol­det. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.