19. ja­nu­ar 2015 ’’

BT - - DANMARK - ALBANIEN -

LUS­SIN­GEN:

Men Ni­ck­las skal bli­ve bed­re, bå­de for Wol­fsburg og os – det er ind­ly­sen­de. Folk glem­mer dog lidt, at da han kom til Tys­kland, blev han smidt ind i man­ge kam­pe i lø­bet af kort tid, selv om han fak­tisk ik­ke hav­de den fy­si­ske ba­se til at spil­le.

Mor­ten Ol­sen be­der Bendt­ner bedt om at ta­ge

sig lidt sam­men.

RE­AK­TIO­NEN:

Ni­ck­las Bendt­ner sco­rer hat­tri­ck i 3- 2- sej­ren over USA 25. marts

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.