28. au­gust 2012 ’’

BT - - DANMARK - ALBANIEN -

LUS­SIN­GEN:

Bendt­ner var ik­ke ble­vet ud­ta­get, selv om hans ka­ran­tæ­ne var ble­vet drop­pet. Han var ik­ke kom­met med den­ne gang uan­set hvad. Bendt­ner er ik­ke kampklar – det så vi mod Slovaki­et. Han skal spil­le kam­pe for at væ­re i form, og det er han ik­ke li­ge nu.

Bendt­ner hav­de dum­met sig med at vi­se si­ne sponsorun­der­buk­ser fra book­ma­ke­ren Pad­dy Power ef­ter en scor­ing mod Portu­gal un­der EM. Det ko­ste­de en ka­ran­tæ­nedag i EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen

mod Tjek­ki­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.