’’

BT - - DANMARK - ALBANIEN -

LUS­SIN­GEN:

Når jeg ser på det fra det dan­ske lands­holds per­spek­tiv, så skal man ha­ve spil­le­tid, og man skal spil­le nok kam­pe. Og gør han ik­ke det i Ar­se­nal, så kan vi selv­føl­ge­lig ik­ke bru­ge ham.

Mor­ten Ol­sen pres­ser over for Sky Sports Bendt­ner til at fin­de sig en ny klub, el­lers må han si­ge far­vel

til lands­holds­fod­bold.

RE­AK­TIO­NEN:

Bendt­ner spil­ler 90 mi­nut­ter mod Eng­land i Par­ken, men sco­rer ik­ke i 1- 2- ne­der­la­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.