29. juli 2014 ’’

BT - - DANMARK - ALBANIEN - Mor­ten Ol­sen tru­er med at sæt­te Bendt­ner af.

LUS­SIN­GEN:

Vi ken­der Ni­ck­las’ kva­li­te­ter, når han er i form, og det skal han væ­re. Vi har nu brugt ham et par gan­ge, hvor han ik­ke har væ­ret i den form, og det skal vi ik­ke me­re.

RE­AK­TIO­NEN: Bendt­ner spil­ler 63 mi­nut­ter i 1- 2- ne­der­la­get til Tyr­ki­et 3. sep­tem­ber uden at sco­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.