12. marts 2013 ’’

BT - - DANMARK - ALBANIEN -

LUS­SIN­GEN:

Jeg har væ­ret sen­ge­lig­gen­de de sid­ste 14 da­ge, men det hjalp ik­ke på mit im­mun­for­svar, da jeg hør­te om Ni­ck­las’ tor­ske­dum­me hand­ling.

Land­stræ­ne­ren ra­ser over Bendt­ners spi­ri­tus­kør­sel, der be­ty­der, at an­gri­be­ren får en lang ’ tæn­ke­pau­se’ fra lands­hol­det og ik­ke

spil­ler i 11 må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.