M

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Reu­ters

Den span­ske Wim­b­ledon­fi na­list, Gar­bi­ne Mu­guruza, er ude af US Open eft er den læng­ste da­mesing­le­kamp i US Open, si­den tie­bre­ak blev ind­ført i 1970. Den en­gel­ske kva­li­fi ka­tions­spil­ler Jo­han­na Kon­ta vandt an­den­run­de­kam­pen 7- 6, 6- 7, 6- 2.

I kam­pen for at slut­te sæ­so­nen i top ot­te, så Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kan kom­me med i sæ­son­fi na­len i Singapore, er det godt nyt for dan­ske­ren, der i juli blev sendt ud af Wim­b­ledon­tur­ne­rin­gen af Mu­guruza.

På ver­dens­rang­li­sten lig­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki gan­ske vist nr. fem li­ge nu, men på års­rang­li­sten, der ud­stik­ker del­ta­ger­ne til sæ­son­fi na­len, er dan­ske­ren blot nr. 13, mens Gar­bi­ne Mu­guruza er nr. ni.

Det bli­ver der dog gi­vet­vis la­vet om på eft er spa­ni­e­rens ne­der­lag til Jo­han­na Kon­ta i en kamp, der va­re­de tre ti­mer og 23 mi­nut­ter.

piquet@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.