’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Se­re­na Wil­li­ams’ resultater ta­ler for sig selv. Der har ik­ke væ­ret no­gen bed­re damesinglespiller end hen­de. Vi har mødt hin­an­den ad­skil­li­ge gan­ge. En en­kelt gang har jeg vun­det. Men selv­om vi er ve­nin­der, gi­ver hun ik­ke ved dø­re­ne. Hun er en vin­der og ha­der at ta­be. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.