CA­RI­BI­EN MED ALL IN­CLU­SI­VE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pun­ta Ca­na er et sandt tro­pisk pa­ra­dis. Her er stran­de­ne hvi­de med det blø­de­ste sand og ha­vet er tur­kis­blåt. Her kan du ny­de li­vet på stran­den, ho­tel­let og ta­ge på man­ge skøn­ne ud­flug­ter. Du skal bo på det skøn­ne ho­tel Tro­pi­cal Prin­cess Beach Resort & Spa lig­ger di­rek­te på den ki­lo­me­ter­lan­ge pa­ra­dis­strand i Pun­ta Ca­na. All In­clu­si­ve ind­går, og du har tre re­stau­ran­ter at væl­ge imel­lem. Der til­by­des fle­re sport­sak­ti­vi­te­ter, og ho­tel­let har og­så en dej­lig spaaf­de­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.