De før­ste dan­ske ro­e­re er klar til OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bå­de kvin­der­nes to­er uden sty rmand og kvin­der­nes let­vægts- doub­lescul­ler er klar til VM- fi na­ler­ne og til OL i Rio de Ja­neiro til næ­ste år. Først var det to­er­ne uden sty rmand, An­ne Dsa­ne Andersen og Hed­vig Lær­ke Berg Ras­mus­sen, som ved VM i Ai­gu­e­be­let­te i Frankrig gik vi­de­re fra se­mi­fi - na­len til fi na­len. Der­med er de klar til OL næ­ste år.

På for­hånd var det ik­ke ven­tet, at dan­sker­ne vil­le kun­ne stille no­get op over for Eng­lands olym­pi­ske me­stre, He­len Glover og He­at­her Stan­ning, samt New Ze­alands Grace Pren­der­gast/ Ker­ri Gow­ler. Men dan­sker­ne holdt fast i tred­je­plad­sen, som og­så gav plads i fi na­len, og de øge­de gen­nem lø­bet af­stan­den ned til den pol­ske båd med Wi­erz­bowska- sø­stre­ne. Den dan­ske tid i mål lød på 7: 17: 88. Det var 15,78 sek. for­an po­lak­ker­ne på fj er­de­plad­sen.

Se­ne­re var det let­vægts- doub­lescul­le­ren med Juli­a­ne Elan­der Ras­mus­sen ( th.) og An­ne Lolk ( tv.), der kun­ne boo­ke en rej­se til Sy­da­me­ri­ka til næ­ste år.

I dag skal let­vægts­fi re­ren – bed­re kendt som guld­fi re­ren – ro se­mi­fi na­le, og det vil væ­re en sen­sa­tion, hvis ik­ke Ja­cob Bar­søe, Ja­cob Sø­gaard og Kas­per Winther Jør­gen­sen og Jens Vilhelmsen sik­rer sig en OL- bil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.