Dansk VM- guld i mo­un­tain­bi­ke

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HAN ER UD­RÅBT

som næ­ste store num­mer i dansk cy­kel­sport. Og Si­mon An­dreas­sen le­ve­de fuldt og helt op til for­vent­nin­ger­ne, da han for­sva­re­de sit VM i mo­un­taik­bi­ke. Si­mon An­dreas­sen har der­med mar­ke­ret sig som en af spor­tens mest loven­de ryt­te­re. Men den 17- åri­ge dan­sker vi­ste sig ik­ke at væ­re mæt af tit­ler, da star­ten gik i An­dor­ra. Det dan­ske ta­lent fi k hur­tigt op­byg­get et stort for­spring til si­ne nær­me­ste for­føl­ge­re og kun­ne så­gar slæk­ke lidt på far­ten, så ty ske Maxi­mil­li­an Brandl og co­lom­bi­a­ne­ren Egan Ber­nal ryk­ke­de tæt­te­re på uden dog at kun­ne true An­dreas­sen. Dan­mark har tid­li­ge­re fo­stret dyg­ti­ge lan­de­vejs­ryt­te­re med af­sæt i mo­un­tain­bi­ke. Jakob Fuglsang nå­e­de at vin­de EM, in­den han gik over til as­falt i 2008 og Mi­cha­el Ras­mus­sen nå­e­de og­så at vin­de VM i 1999.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.