2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Si­den VM- tit­len kan man ik­ke li­ge­frem an­kla­ge ty - sker­ne for at ha­ve brændt ba­nen af. En kne­ben sejr over Skot­land samt uaf­gjort imod Ir­land er, hvad de har op­nå­et hjem­me mod mod­stand på et no­gen­lun­de ni­veau, og der­for skal de ik­ke væ­re så store fa­vo­rit­ter i det­te op­gør. Po­len har le­ve­ret rig­tigt fi nt i den­ne kva­li­fi ka­tion og kom­mer til kam­pen i stær­ke­ste op­stil­ling og vandt helt fortjent den om­vend­te kamp over ty sker­ne. Selv­føl­ge­lig skal Tys­kland væ­re fa­vo­rit, men vær­di­en er klart på, at ty sker­ne mak­si­malt vin­der med ét mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.