2,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med mi­nus to po­int som de­pri­me­ren­de sta­tus eft er fem kam­pe er Ser­bi­en så godt som fær­dig i EM- kva­li­fi ka­tio­nen, og aft enens kamp i Novi Sad spil­les til­med for­an et men­ne­ske­tomt sta­dion som straf for uro­lig­he­der­ne i kam­pen mod Albanien. Ma­ti­ja Nast­a­sic er til­med ude med ska­de i mid­ter­for­sva­ret, så ser­ber­nes fa­vo­rit­vær­dig­hed vir­ker over­dre­vet stor. Ar­me­ner­ne kom­mer i tæt på stær­ke­st mu­li­ge op­stil­ling med ud­land­sproff er som Yu­ra Mov­si­sy­an og Hen­rikh Mk­hi­tary­an, så her skal der væ­re stor spil­vær­di på X2- ud­fal­det.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.