2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ou­re er godt nok op­ryk­ker fra Fyns­se­ri­en, men hol­det er me­get stærkt. Det be­står af un­ge spil­le­re, der træ­ner sam­men fl ere gan­ge om da­gen på Fod­bold Aka­de­mi­et, og har ind­til vi­de­re kun sat po­int til imod Tu­se og ser ud til at bli­ve bed­re og bed­re for hver kamp. Mod­stan­de­ren Syd­vest har og­så et gan­ske fi nt hold, men har vist svag­heds­tegn på ude­ba­ne og tab­te så­le­des se­ne­st i Ka­lund­borg. I midt­u­gen var man så i Vej­gaard for at spil­le po­kal­kamp, hvil­ket næp­pe er den bed­ste op­lad­ning til den­ne kamp. Der bør væ­re vær­di i hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.