Vil Hel­le Thor­ningS­ch­midt væ­re en god fl ygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær i FN?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.26 HEL­LE HAND­LER IK­KE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.32 THOR­NING ER AN­SVAR­LIG På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.28 SYND, VI MI­STE­DE HEN­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.21

Nej

Pe­ter Byg­bal­le

Elsa­beth Ed­lund Jen­sen

Anita El­na S. Eskild­sen

Lil­li Foss Knud­sen

Ja

7.195 stem­mer på bt. dk

HUN ER EN DÅR­LIG LE­DER Det er lidt ufor­stå­e­ligt. De, der ar­bej­de­de med hen­de, da hun var stats­mi­ni­ster, sag­de, at hun var en dår­lig le­der. Hun eft er­lod iføl­ge blå blok et me­get stør­re hul i statskas­sen, end hun vil­le ved­gå. Nej og at­ter nej. Hun er en pla­de­spil­ler: Flot­te ord, der ba­re kom­mer ud af hen­des mund, uden det er an­det end ord. Der er brug for vir­ke­li­ge og dyg­ti­ge men­ne­sker på le­der­po­ster – le­de­re af gavn og ik­ke ba­re af navn. Hvis hun kan ud­fyl­de den post, for­står jeg bed­re, hvor­for me­get sej­ler. Ja, hun var en frem­ra­gen­de stats­mi­ni­ster, som brag­te Dan­mark ud af kri­sen, som ik­ke tram­pe­de på de ar­bejds­lø­se, kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne og de sva­ge. Stort set al­le øko­no­mer si­ger, at hun før­te en an­svar­lig po­li­tik – og at Løk­ke og Fogh gjor­de det mod­sat­te. Så lad os få besat den top­post med en dyg­tig le­der. Hel­le Thor­ning- Sch­midt er en su­perin­tel­li­gent og dyg­tig le­der, så selv­føl­ge­lig er der en stor post i ven­te. Det vi­ser, hvad vi desvær­re mi­ste­de ved val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.