Eu­ro­pas græn­se

BT - - DEBAT -

Mang­fol­dig­hed er ik­ke en vær­di i sig selv. Den er et vil­kår, man skal læ­re at hånd­te­re, og i de kom­men­de år og år­ti­er er der næp­pe tvivl om, at net­op den ud­for­dring vil do­mi­ne­re den po­li­ti­ske og øko­no­mi­ske dags­or­den i Eu­ro­pa. (...) Det bli­ver ik­ke let, hvis lig­hed, fri­hed og to­le­ran­ce frem­over og­så skal væ­re de vær­di­er, der brin­ger Eu­ro­pa vi­de­re ind i det 21. år­hund­re­de.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.