Græn­ser for In­gers po­pulis­me

BT - - DEBAT -

Mi­ni­ste­ren har helt ret: Stats­bor­ger­skab er no­get spe­ci­elt – og ik­ke no­get, man øn­sker at for­bin­de med den små­lig­hed og skam­løs­hed, det er, når kla­re af­gø­rel­ser plud­se­lig træk­kes tilbage. I en rets­stat skal bor­ger­ne ik­ke fø­le sig rets­lø­se. I går måt­te In­ger Støj­berg san­de, at der hel­dig­vis er græn­ser for po­pulis­men, hun som po­li­ti­ker re­præ­sen­te­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.