NING TOPJOB­BET

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 5. SEP­TEM­BER 2015 Flygt­nin­ge­spørgs­må­let er me­re kon­tro­ver­si­elt end no­gen­sin­de, og lan­de ved Eu­ro­pas græn­ser bygger hegn for at hol­de dem ude. At sik­re, at de lan­de, der har un­der­skre­vet flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen, og­så over­hol­der den, og min­de med­lem­s­sta­ter­ne om de­res for­plig­tel­ser. Skaf­fe fle­re pen­ge til de lan­de, hvor flygt­nin­ge­pres­set er hår­dest.

Først kæm­pe­de de mod hin­an­den om mag­ten i Dan­mark. Nu kæm­per Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Hel­le Thor­ning- Sch­midt i fæl­les­skab for at få valgt Hel­le Thor­ning til FNs flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sær.

Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.