Far fængs­let – bort­før­te si­ne børn

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

VA­RE­TÆGTS­FÆNGS­LING

En 54- årig mand er fre­dag ble­vet fængs­let ved Ret­ten i Glo­strup for at ha­ve bortført si­ne eg­ne børn til Tyr­ki­et.

Bå­de man­den og hans eks­ko­ne stam­mer fra Tyr­ki­et, men er nu bo­sid­den­de hver for sig i Dan­mark eft er en skils­mis­se.

For tre må­ne­der si­den tog man­den – eft er aft ale med bør­ne­nes mor – de to børn på hhv. to og fi re år med på en fe­ri­e­rej­se til Tyr­ki­et.

Den­gang hav­de for­æl­dre­ne fæl­les for­æl­dre­myn­dig­hed over bør­ne­ne, men den 54- åri­ge mand blev ved med at for­læn­ge rej­sens va­rig­hed og ud­sky­de bør­ne­nes hjem­komst til den sta­dig me­re be­kym­re­de mor.

Vold og vid­ne­trus­ler

Da man­den tid­li­ge­re på ugen vend­te ale­ne hjem til Dan­mark uden bør­ne­ne, fi k mo­de­ren til­delt for­æl­dre­myn­dig­he­den ale­ne, og man­den blev an­holdt og sig­tet for bør­ne­bort­fø­rel­se. Han er des­u­den og­så sig­tet for vold mod eks- ko­nen og for vid­ne­trus­ler mod hen­de, idet han an­gi­ve­ligt har for­søgt at få hen­de til at la­de væ­re med at gå til po­li­ti­et.

Fængs­let i fi re uger

Den 54- åri­ge næg­ter sig skyl­dig, men ved grund­lovs­for­hø­ret for luk­ke­de dø­re blev han va­re­tægts­fængs­let i fo­re­lø­big fi re uger for sig­tel­ser­ne for bør­ne­bort­fø­rel­se og vid­ne­trus­ler.

De to børn op­hol­der sig sta­dig i Tyr­ki­et hos man­dens fa­mi­lie.

En dom­mer ved Ret­ten i Glo­strup be­stem­te fre­dag, at den 54- årig far skal va­re­tægts­fængs­les.

Fo­to: Ma­rie Hald

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.