Røn­nes grøn­ne hus indstil­let til pris

BT - - NYHEDER -

Gre­en So­lu­tion Hou­se i Røn­ne, som bå­de er ho­tel og kon­fe­ren­ce­cen­ter, er indstil­let til den pre­sti­ge­fyld­te COP 21pris. Det grøn­ne hus er no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en ’ He­alth and Com­fort’ for mil­jø­ven­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge byg­ge­ri­er med sundt in­de­kli­ma og kon­kur­re­rer med 31 an­dre byg­ge­ri­er. Pri­sen ud­de­les i de­cem­ber som led i kli­ma­top­mø­det i Pa­ris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.