’ Ire­ne er ved at fø­de’

BT - - NYHEDER -

na­tion af den græ­ske gu­din­de Iris samt ISS, red.)

» Jeg er me­get spændt på, om hun bli­ver kaldt for Iris, « be­mær­ke­de mo­de­ren i Moskva.

» Nej, ha ha, det tror jeg nu ik­ke, « sva­re­de An­dreas Mo­gen­sen, der hur­tigt har få­et nav­net ‘ Astro- An­dreas’ i fol­ke­dy­bet.

Mo­der­lig for­ma­ning

» Det ved man al­drig. Nå, men jeg ved ik­ke, hvor læn­ge jeg må ta­le med dig. Men det er skønt at se dig, og jeg har væ­ret så spændt og nervøs. Jeg har haft klam­me hæn­der, men nu har jeg det godt. Nu ven­ter vi ba­re på, at alt går godt derop­pe. Jeg glæ­der mig til at ta­le med dig i mor­gen, « kon­sta­te­re­de An­dreas Mo­gen­sens mor, der over­lod rø­ret til broderen.

Se­ne­re af­slut­te­de hun den sam-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.