Før­ste ef­ter­årswe­e­kend bli­ver våd

BT - - NYHEDER -

BY­GER OG BLÆST

Hvis man gik og hå­be­de på et strejf af som­mer i ef­ter­å­rets før­ste we­e­kend, er der desvær­re in­gen hjælp at hen­te hos DMI.

For iføl­ge vej­rtje­ne­stens vagt­chef Anja Bod­holdt er det by­ger og blæst, der kom­mer til at præ­ge især lør­dag.

» Lør­da­gen bli­ver blæ­sen­de, og det fri­sker op fra vest og nord­vest. Der kom­mer en hård vind og ved ve­st­ky­sten op til kuling, « si­ger hun og for­kla­rer, at det er et lav­tryk, der bli­ver dan­net over Syds­ve­ri­ge og Syd­nor­ge nat­ten til lør­dag, som gi­ver det mi­strøsti­ge vejr. Ter­mome­tret kan svin­ge sig op på 16 gra­der.

Søn­da­gen be­gyn­der med by­ger i den øst­li­ge del af lan­det, men det kla­rer op med sol. Sam­ti­dig bli­ver det og­så var­me­re end lør­da­gen. Op til 17 gra­der.

Selv om we­e­ken­den mest af alt by­der på ef­ter­år­s­vejr, ser det dog ud til, at sep­tem­ber kan ka­ste lidt var­me af sig. Næ­ste uge kan der kom­me tem­pe­ra­tu­rer på op til 19 gra­der. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.