Po­li­ti­et får num­re

BT - - NYHEDER -

Når dan­sker­ne træf­fer po­li­ti­be­tjen­te på ga­den næ­ste år, vil uni­for­men kun­ne af­slø­re, hvem be­tjen­ten er. Fra fe­bru­ar 2016 for­ven­tes det nem­lig, at al­le uni­for­me­re­de po­li­titje­ne­ste­mænd bæ­rer en in­di­vi­du­el mar­ke­ring på skul­de­ren, op­ly­ser Po­li­ti­for­bun­det. Po­li­ti­for­bun­det har tid­li­ge­re fryg­tet, at num­re på uni­for­men vil kun­ne bru­ges til chi­ka­ne el­ler af de­mon­stran­ter til at ko­or­di­ne­re et an­greb på en be­stemt be­tjent. I frem­ti­den vil po­li­ti­folk og­så kun­ne væl­ge at op­ly­se de­res num­mer i ste­det for sit navn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.