Blid og be­ha­ge­lig men med ka­rak­ter

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Kvi­ck­ly tlf. 4386 4386. www. coop. dk ir­ma. dk

PI­NOT NOIR

Tim Vol­ler­s­lev Vi­ne af pi­not noir- dru­en er i de se­ne­re år ble­vet me­get eft er­trag­te­de.

Dru­en kan gi­ve rødvine, der ik­ke er tun­ge, og som næ­sten hel­ler ik­ke har tan­nin, gar­ve­sy­re.

Men vi­nen kan trods det væ­re ka­rak­ter­fuld og med smagsnu­an­cer, der spæn­der fra mod­ne, sor­te kir­se­bær til ly­se, fri­ske hin­d­bær.

De kost­ba­re og ele­gan­te rødvine fra Bour­gog­ne i Frankrig er ude­luk­ken­de frem­stil­let på pi­not noir. Men dru­en dyr­kes nu med stor suc­ces i he­le den vin­pro­du­ce­ren­de ver­den og gi­ver oft e lækre vi­ne i man­ge va­ri­a­tio­ner, afh æn­gig af kli­ma, jord­bund og vin­pro­du­cent.

Dog har vi­ne­ne det til fæl­les – ud­over den spar­som­me mæng­de tan­nin – at det oft e er for­holds­vis let­te vi­ne. Det be­ty­der, at de eg­ner sig glim­ren­de til ret­ter med fj er­kræ, lyst kød og lig­nen­de.

Pi­not noir- vi­ne sma­ger bedst, når de er lidt køli­ge, det vil si­ge mel­lem 14 og 18 gra­der.

2014 Boy­ero

Re­ser­va, Pi­not Noir, Viña Agusti­nos, Ca­sablan­ca Val­ley, Chi­le.

Kom­men­tar: Be­ha­ge­lig, me­di­um let rød­vin, god, lang, frisk frugts­mag af rø­de bær, kryd­derur­ter og rø­get toast. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pas­ta med to­mat, pizza el­ler me­di­um let­te ret­ter. Pris: Kr. 79,95. Til­bud uge 37 kr. 45. For­hand­ler:

Vel­eg­net til:

Pris:

Saf­tig, me­di­um let rød­vin, læk­ker, lang, rund, frug­trig smag af mod­ne kir­se­bær, kryd­derur­ter og lidt ege­træsva­nil­je. Godt til­bud.

Ser­ve­res v. 16. gr. til pizza, pas­ta el­ler me­di­um let­te ret­ter.

Kr. 99,50. Til­bud ved køb af 2 fl. uge 37 kr. 129.

Ir­ma. www.

Pi­not noir- vi­ne eg­ner sig glim­ren­de til ret­ter med fjer­kræ, lyst kød og lig­nen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.