Ci­troëns nye Me­ha­ri hed­der Ca­ctus M

BT - - BILER -

Kan du hu­ske Me­ha­ri? Den lil­le, let­te vild­marks­bil fra Ci­troën, der blev frem­stil­let fra 1968 til 1988 med stof­tag og åb­ne si­der? Nu gen­for­tol­ker Ci­troën den på ba­sis af C4 Ca­ctus. Den hed­der Ca­ctus M og er dy­best set en åben ud­ga­ve af Ca­ctus. Den har få­et sæ­de­be­træk i ne­op­ren, så den kan tå­le en let by­ge uden tag, og den le­ve­res na­tur­lig­vis med mat­chen­de vå­d­drag­ter til bru­ge­ren og en tag­bøj­le, der gør det mu­ligt at trans­por­te­re sur­f­bo­ards på top­pen. Bi­len får ik­ke fi­re­hjul­s­træk, men ud­sty­res med Grip Con­trol til løst un­der­lag. Ca­ctus M er sta­dig kun et kon­cept, men vi har lov at hå­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.