Lam­borg­hini gør sig til før Frank­furt

BT - - BILER -

For­ud for årets store bil­ud­stil­ling i Frank­furt har Lam­borg­hini få­et vo­res op­mærk­som­hed. Det ene­ste, de har sagt, er, at him­len al­drig vil væ­re den sam­me igen ef­ter ud­stil­lin­gen. Men det er nok. No­get ty­der på, at de har en åben vogn i ær­met. Da vi li­ge har få­et Aven­ta­dor Su­per Ve­lo­ce Ro­ad­ster ( bil­le­det), kan vi hå­be, at det er Spy­der- ud­ga­ven af Hu­ra­can.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.