Blu­et­oo­th i klassikeren

BT - - BILER -

Gam­le bi­ler har mas­ser af char­me, men of­te mang­ler de mo­der­ne kom­fort. Tag mo­bil­te­le­fo­ner – de er ulov­li­ge, hvis ik­ke du har et hånd­frit sæt. Her er en løs­ning, hvis du har en gam­mel bånd­op­ta­ger. Blu­et­oo­th Cas­set­te Adap­ter er for­met som et gam­mel­dags bånd. Ind­byg­get er en mi­kro­fon og blu­et­oo­th- sen­der,

så du kan snak­ke el­ler af­spil­le mu­sik di­rek­te gen­nem dit gam­le an­læg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.