Of­fro­ad T- shirt

BT - - BILER -

Er du til of­fro­ad, ved du og­så, at ter­ræn­kør­sel først er ægte, når bi­len be­gyn­der at fal­de fra hin­an­den. Så­dan har nog­le mænd det i hvert fald, men de bru­ger så og­så al­le we­e­ken­der­ne på at fik­se bi­len igen. I ste­det kan du væl­ge den nem­me løs­ning og blot hop­pe i den­ne T- shirt med bil­le­det af en klas­sisk Toy­o­ta Land Cru­i­ser FJ40 og en ram­men­de tekst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.