NÆ­STE ÅR ’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LØR­DAG 5. SEP­TEM­BER 2015

» I be­gyn­del­sen af året var det rent men­talt en stor ned­t­ur ik­ke at skul­le kø­re løb. Li­ge si­den jeg var lil­le, har jeg kørt et el­ler an­det, og der var al­tid et nyt løb at se frem til. Jeg har al­tid le­vet mit liv på den må­de – he­le ti­den glæ­det mig til et el­ler an­det. Der­for var det sinds­sygt mær­ke­ligt ik­ke at vi­de, hvor­når det næ­ste ra­ce kom. Jeg har jo al­tid

Trods sin sta­tus som re­ser­ve­kø­rer er Kevin Magnus­sen sta­dig en enorm po­pu­lær skik­kel­se blandt de tu­sinds­vis af For­mel 1- fans til lø­be­ne. Fo­to: Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.