Po­rtu­gi­ser kør­te ale­ne i mål

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SOLORIDT Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Nel­son Oli­veira ( Lam­pre- Me­ri­da) vandt 13. eta­pe i Vu­el­ta a Es­paña, da det lyk­ke­des for den 26- åri­ge po­rtu­gi­ser at kø­re fra et ud­brud små 30 ki­lo­me­ter fra må­let i Ta­ra­zo­na.

Der­fra var der re­elt al­drig tvivl om, at den tredob­bel­te po­rtu­gi­si­ske me­ster i en­kelt­start vil­le vin­de eta­pen, da han kon­stant øge­de for­sprin­get.

Nel­son Oli­veira kom i mål nøj­ag­tig et mi­nut for­an for­føl­ger­ne, hvis spurt blev vun­det af fran­ske Juli­en Si­mon ( Co­fi dis) for­an ir­ske Ni­co­las Ro­che ( Team Sky).

Stil­hed før stormen

Der var in­gen af fa­vo­rit­ter­ne, der var med i ud­brud­det på eta­pen, som alt i alt må be­teg­nes som stil­hed før stormen, da der ven­ter etaper med hår­de­re stig­nin­ger de kom­men­de da­ge. Men det lyk­ke­des for to af ud­bry­der­ne, ita­li­e­ne- ren Gi­an­luca Bram­bil­la ( EtixxQu­i­ck Step) og franskam­den Ro­main Si­card ( Team Eu­ro­pcar) at kø­re sig ind som hen­holds­vis num­mer ni og ti i den sam­le­de stil­ling.

Fel­tet kom ind fi re mi­nut­ter og 45 se­kun­der eft er Nel­son Oli­veira.

Lø­bet fø­res fort­sat af ita­li­en­ske Fa­bio Aru ( Team Asta­na), som tid­li­ge­re i år blev num­mer to i Giro d’Ita­lia. Han har 27 se­kun­der ned til span­ske Jo­aquin Rod­ri­gu­ez ( Ka­tusha) og yder­li­ge­re tre se­kun­der ned til hol­læn­de­ren Tom Du­moulin ( Gi­ant- Alpe­cin).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.