2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Beg­ge hold er hårdt ramt af ka­ran­tæ­ner til det­te top­brag i den næst­bed­ste, fi nske ræk­ke med vær­ter­ne fra TPS Tur­ku i skidt for­fat­ning. De to cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re, San­te­ri Pelt­o­la og Miro Ten­ho, plus midt­stop­pe­ren Mi­ka­el Lies­puu er al­le i skam­me­kro­gen, mens PS Ke­mi på sam­me kon­to mang­ler de­fen­si­ve nøg­le­spil­le­re som Saku Kvist og David Bit­sin­dou. Omvendt fi k PS Ke­mi vi­ce­top­sco­rer Sa­sa Jo­vovic tilbage fra en må­neds ska­des­pau­se i den se­ne­ste 2- 1 sejr over Ha­ka, så her lug­ter det af ren­dyr­ket an­grebs­fod­bold med mål til føl­ge.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.