3,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Topop­gør imel­lem to lo­kal­ri­va­ler, som næ­sten ik­ke kan und­gå at bli­ve tæt. Ser man på de ind­byr­des op­gør, så er ot­te af de 11 se­ne­ste mø­der endt uden vin­der - og i de tre kam­pe med en vin­der, har det vin­den­de hold vun­det med præ­cis ét mål. Da beg­ge hold må for­modes at gå i op­ryk­nings­slut­spil­let, ta­ger man po­in­te­ne med over til for­å­ret, hvor­for kam­pen har ek­stra stor be­ty dning, og i for­vej­en har vi fat i to hold, som har væ­ret bed­re til at for­sva­re end til at an­gri­be i det­te for­år. Alt an­det li­ge er od­dset på kryd­set no­get for højt.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.