Fri­tid? Jeg er

BT - - KORT NYT -

ko­mi­ker. Jeg er al­tid på ar­bej­de. Der er in­gen, der kan slå en skid el­ler pluk­ke et æb­le i nær­he­den af mig, uden at jeg tæn­ker over, hvor­dan det kan bru­ges på sce­nen.

Jan Gint­berg til Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.