Lau­ra Bro

BT - - TEMA -

Som 40- årig blev sku­e­spil­ler Lau­ra Bro ale­ne­mor til søn­nen Hen­ry vha. do­nor­sæd: » Folk tror, jeg er så ski­de­mo­der­ne, for­di jeg har valgt at få et barn ale­ne. Det er jeg over­ho­ve­det ik­ke. Jeg vil­le ger­ne ha­ve haft den ker­ne­fa­mi­lie. Men det fø­les ik­ke som et ne­der­lag nu. Min stør­ste sejr er, at jeg lyt­te­de til mit hjer­te og gjor­de no­get ved det, som be­tød så me­get for mig. Og det var at få Hen­ry, « har hun sagt til Bil­led Bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.