Bo­dil Jør­gen­sen

BT - - TEMA -

Sku­e­spil­le­ren blev som 47- årig mor til sit tred­je barn, dat­te­ren Rig­mor. I for­vej­en hav­de hun søn­ner­ne Jo­han­nes med eks­man­den Hen­rik Sar­tou, og søn­nen Østen med film­fo­to­gra­fen Mor­ten Sø­borg, som og­så er far til Rig­mor. Gravi­di­te­ten var ik­ke plan­lagt, men dat­te­ren har væ­ret som at få et ’ nyt bat­te­ri’, har Bo­dil Jør­gen­sen for­talt til Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.